21 lip 2022

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KUPNJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA U JAVNOM SEKTORU (ENU-5/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavio je Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22).

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Javnog poziva smatraju se:

  • Električni bicikli,
  • Vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
  • Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
  • Vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Cilj Javnog Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvan proračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 5.000.000,00 kn.

Bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn svim ostalim korisnicima, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 21. lipnja 2022. godine u 9:00 sati, a krajnji rok za prijavu je do isteka kalendarske godine ili iskorištenja raspoloživih sredstava.

Prijave na Javni poziv će se podnositi dostavom obavezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte ili osobnom dostavom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Veličina teksta
Kontrast