31 svi 2022

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: PROGRAM ZADRŽAVANJA RADNIH MJESTA – SVIBANJ I LIPANJ 2022.

Cilj mjere

Zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

Poslodavci iz sektora

  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (NKD 79);
  • Prijevoz i skladištenje – Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) i Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39)

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Ciljana skupina radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Visina potpore

iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn;

od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn;

od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn;

od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn;

od 60% i više – 4.000,00 kn.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 27. svibnja 2022. godine do zaključno 24. lipnja 2022. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za svibanj 2022. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 25. lipnja 2022. godine do zaključno 22. srpnja 2022. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za lipanj 2022. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci