31 svi 2022

HBOR – IZRAVNI KREDITI IZ SREDSTAVA NPOO-A

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) HBOR je započeo s provedbom financijskih instrumenata iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok za potpisivanje ugovora o kreditu) je do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a, a najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Izravne kredite iz sredstava NPOO-a moći će koristiti:

 • poduzetnici početnici (do 3 godine poslovanja);
 • mladi poduzetnici (do 40 godina);
 • društva u vlasništvu i/ili kojima upravljaju žene;
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja prema indeksu razvijenosti, brdsko-planinska područja i otoci);
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI projekata).

Ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i pravilima vezanima uz državne potpore, uz sljedeća ograničenja:

 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.

Kamatna stopa za kreditiranje projekata koji su većinski usmjereni na zelenu ili digitalnu tranziciju te na komercijalizaciju RDI projekata iznosit će 0,4% godišnje, dok će kamatna stopa za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost iznositi 0,8% godišnje. Krediti će se odobravati bez naknade za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava, na rok otplate do 15 godina, u koji je uključena i mogućnost korištenja počeka u trajanju do 3 godine.

Ukupna vrijednost financijskih instrumenata, čijom je provedbom HBOR započeo, iznosi 1,1 milijardu kuna. Cilj financijskih instrumenata koje će HBOR provoditi je potaknuti jačanje investicijske aktivnosti, ali i omogućiti uspješnu tranziciju prema zelenim i digitalnim tehnologijama kao osnovici buduće održivosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Svaki projekt koji koristi sredstva NPOO-a mora zadovoljiti načela ne nanošenja bitne štete okolišnim ciljevima (Do No Significant Harm) u smislu isključenja neprihvatljivih aktivnosti, provjere održivosti te biti usklađen s relevantnim zakonodavstvom EU.

 

HBOR će omogućiti značajno sniženje kamatnih stopa za poslovne subjekte svih veličina privatnog i javnog sektora u okviru svojih postojećih programa za financiranje investicija:

 • Investicije privatnog sektora;
 • Investicije javnog sektora;
 • Poduzetništvo mladih, žena i početnika.

Za ulaganje u projekte zelene ili digitalne tranzicije kamatna stopa za korisnika kredita može biti umanjena do 75%; za ulaganja na posebna područja RH, uključujući i ulaganja javnog sektora u oporavak od potresa, te ulaganja u RDI projekte do 65%, a za ostala ulaganja kojima se povećava konkurentnost i otpornost do 50%.

Tako bi primjerice kamatna stopa za korisnika izravnog HBOR-ovog kredita koji ulaže u projekt zelene tranzicije svojeg proizvodnog poduzeća po programu Investicije privatnog sektora iznosila 0,375%, umjesto trenutnih 1,5%. Ova kamatna stopa može biti i dodatno umanjena ovisno o području ulaganja (zahvaljujući subvencijama pojedinih JLP(R)S-ova) te ako poduzeće zapošljava osobu mlađu od 30 godina.

Kada kredit odobrava poslovna banka ili leasing društvo, kamatna stopa koju odredi za pojedini projekt umanjuje se na isti način, čime se poduzetnicima osigurava značajno sniženje kamatnih stopa. Krediti poslovnih banaka i plasmani leasing društava uz subvenciju iz sredstava NPOO-a bit će dostupni nakon sklapanja odgovarajućeg ugovora između HBOR-a i poslovnih banaka, odnosno leasing društava, a do tada se zainteresirani subjekti mogu obratiti za kreditiranje izravno HBOR-u.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci