17 pro 2021

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA (EnU-6/21)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21).

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

Projekt može imati primjenu isključivo u jednom od sljedećih područja:

 1. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
 2. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona) te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
 3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenje resursa te prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Korisnici sredstava Fonda u okviru Javnog poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje:

 • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 26.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po Javnom pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna po projektu, odnosno do:

 • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini
  otoka;
 • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini
  otoka;
 • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Javni poziv otvoren je do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, a prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Za sva eventualna pitanja molimo obratiti se u Razvojnu agenciju PORU KKŽ, na broj telefona 048/621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci