17 pro 2021

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNIH VOZILA I PLOVILA NA ALTERNATIVNA GORIVA (JP ZO 7/2021)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva.

Cilj Javnog poziva je smanjenje emisije C02 i korak prema transformaciji komunalnih poduzeća u Hrvatskoj prema klimatskoj neutralnosti voznog parka.

Predmet Javnog poziva  je sufinanciranje troškova ulaganja za nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada.

Vozilima i plovilima s pogonom na alternativna goriva u sklopu provedbe Javnog poziva smatraju se:

  1. vozila kategorija N1, N2, N3 na električni pogon, hibridni pogon ili pogon na vodik,
  2. radni strojevi – čistilice na električni pogon,
  3. plovila na električni i hibridni pogon.

U okviru Javnog poziva vozilom i plovilom smatra se isključivo novo vozilo i plovilo koje će nakon unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Korisnici sredstava Fonda u okviru Javnog poziva su poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i to:

  1. trgovačko društvo, koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili,
  2. pravna ili fizička osoba – obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne.

Bespovratna sredstva (subvencije) dodjeljuju se putem dva modela, od kojih prijavitelj odabire isključivo jedan model po kojem podnosi prijavu i to:

  • MODEL A – koriste se bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.500.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava.
  • MODEL B – koriste se bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele državnih potpora za povećanje zaštite okoliša.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenosti sredstava.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci