29 ruj 2021

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT “PROMJENA NAMJENE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE STARE ŠKOLE U ZGRADU KULTURNOG CENTRA U SVETOM PETRU OREHOVCU ” UKUPNE VRIJEDNOSTI 5.758.812,50 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, uspješnom suradnjom Općine Sveti Petar Orehovec i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt pod nazivom „Promjena namjene i rekonstrukcija zgrade stare škole u zgradu kulturnog centra u Svetom Petru Orehovcu“. Ukupna vrijednost projekta je 5.758.812,50 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Ciljevi ulaganja su očuvanje tradicijske i graditeljske baštine, sanacija prostora koji se koristi u kulturne i društvene svrhe te potpora planiranju i odvijanju kulturnih manifestacija i događanja.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci