29 ruj 2021

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE GOLA I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT “REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – VATROGASNI DOM” UKUPNE VRIJEDNOSTI 7.199.867,95 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, uspješnom suradnjom Općine Gola i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt pod nazivom „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – vatrogasni dom“. Ukupna vrijednost projekta je 7.199.867,95 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života stanovnika Općine Gola. Specifični cilj projekta je rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – vatrogasnog doma u naselju Gola. Provedbom projekta rekonstruirat će se vatrogasni dom i dograditi vatrogasni toranj za vježbu čime će se stvoriti potrebni preduvjeti za daljnji razvoj DVD-a Gola, a istovremeno i uvjeti za sigurniji život stanovništva koje živi na području Općine Gola.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci