29 ruj 2021

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE VIRJE I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT “REKONSTRUKCIJA I ULAGANJE U ZGRADU JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DRUŠTVENI DOM VIRJE” UKUPNE VRIJEDNOSTI 1.845.109,38 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, uspješnom suradnjom Općine Virje i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt pod nazivom „Rekonstrukcija i ulaganje u zgradu javne i društvene namjene – društveni dom Virje“. Ukupna vrijednost projekta je 1.845.109,38 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Opći cilj projekta je stvoriti preduvjete za sveukupni razvoj Općine Virje te ujedno stvoriti preduvjete za zadržavanje stanovništva na području Općine. Specifični ciljevi projekta su unaprjeđenje kulturnog život u Općini Virje osiguravanjem preduvjeta za kvalitetna kulturna događanja te unaprjeđenje turističkog razvoja Općine poboljšanjem kulturne i turističke infrastrukture.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci