29 ruj 2021

2. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Dnevni red 2. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

Zaključci s 2. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održalo je 28. rujna 2021. godine 2. sjednicu na kojoj su donesene odluke o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač.

 

 

 

 

 

 

 

Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije – grupe 1 i 2

Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije – grupe 3, 4, 5, 6 i 7

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci