27 ruj

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT „REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 2.470.778,39 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, uspješnom suradnjom Općine Novigrad Podravski i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt pod nazivom „Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Fijolica“. Ukupna vrijednost projekta je 2.470.778,39 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a projektom će se rekonstruirati i opremiti katna etaža dječjeg vrtića u Novigradu Podravskom za potrebe djece jasličke dobi. Uz prostorije za obavljanje odgojno-obrazovnog sadržaja izvest će se ugradnja dizala za hranu u postojećoj kuhinji od prizemne etaže, te uređenje prostorije u podrumu za peć na pelete.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

 

 

 

 

 

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Veličina teksta
Kontrast