27 ruj 2021

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE NA TEMU AKTIVNOSTI RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ

Logo projekta Uz PORU po potporu

U prostorima Razvojne agencije PORE KKŽ, 27. rujna 2021. godine održana je konferencija za medije na temu aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ na kojoj su sudjelovali Melita Birčić, ravnateljica PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, Darko Masnec, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije i predsjednik Upravnog vijeća Razvojne agencije PORE KKŽ te Melita Ivančić, pročelnica Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije.

Melita Birčić, ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ na početku konferencije osvrnula se na aktualne aktivnosti koje sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i Programu rada Razvojne agencije PORE KKŽ obuhvaćaju strateško planiranje, regionalni razvoj, EU projekte te stručnu pomoć koju Razvojna agencija PORA KKŽ pruža za javnopravna tijela s područja Koprivničko-križevačke županije u pripremi i provedbi EU projekata. Ravnateljica je istaknula kako u okviru 20 milijuna kuna vrijednog projekta „UZ PORU PO POTPORU“ kojim financira svoj rad, Razvojna agencija PORA KKŽ pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije u pripremi i provedbi njihovih projekata koji se kandidiraju za sredstva Europske unije te naglasila kako ovaj projekt nudi i dodatne mogućnosti te osigurava da se kao županija kvalitetno pripremimo za sve ono što nas očekuje objavom novih natječaja. Od samog početka provedbe ovog projekta, 1. travnja 2019. godine zajedno smo pripremili 102 projekta vrijednosti više od 303 milijuna kuna.

U okviru ovog projekta Razvojna agencija PORA KKŽ izrađuje Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije za novu financijsku perspektivu 2021-2027. To je iznimno važan dokument budući da svi projekti koji će se kandidirati za financijska sredstva moraju imati podlogu upravo u strateškom razvojnom dokumentu te bez toga se ne mogu aplicirati ni na jedan EU fond. Dokument je u visokoj fazi izrade, odrađeno je nekoliko sastanaka radne grupe, a ovih dana dokument se priprema i za partnersko vijeće, nakon čega ide u e-savjetovanje te se u studenom planira završiti.

Projektom „UZ PORU PO POTPORU“ omogućeno je financiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač te će se u okviru istog financirati usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije  za rekonstrukciju Gimnazije I. Z. Dijankovečkog Križevci, usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i energetsku obnovu OŠ Ferdinadovac, usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije  za rekonstrukciju  OŠ F. Koncelak Drnje, usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije  za rekonstrukciju Gimnazije I. Kranjčeva Đurđevac, usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije  za rekonstrukciju i energetsku obnovu OŠ A. Palmovića Rasinja, usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije  za rekonstrukciju i energetsku obnovu PŠ Podravske Sesvete te usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju školske dvorane i energetsku obnovu OŠ G. Vitez Sveti Ivan Žabno. Ukupna vrijednost nabave iznosi 701.875,00 kuna što su vrlo značajna sredstva za pripremu tih projekata jer se očekuje da će se u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost otvoriti upravo natječaji za predmetne projekte te se nadamo uspješnom kandidiranju.

Kao jednu od najaktualnijih aktivnosti ravnateljica je spomenula Razvojni sporazum, dokument koji će potpisati Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Varaždinska i Međimurska županija kao korisnici te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, druga tijela državne uprave i javnopravna tijela koja su prethodno dala suglasnost za sudjelovanje u razvojnom sporazumu, a koji će osigurati provedbu strateških projekata koje je svaka od županija definirala. Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano je i aktivno bila uključena u proces definiranja Razvojnog sporazuma kojim se potpisnici obvezuju na iznalaženje financijskih sredstava za projekte sadržane u Razvojnom sporazumu. Ravnateljica je napomenula kako je Razvojna agencija PORA KKŽ prikupila sve projekte na razini jedinica lokalne samouprave, kako bi se ustrojila bazu svih aktualnih projekata na razini svih jedinica lokalne samouprave te je ukupno prikupljeno više od 200 projekata vrijednosti 6 milijardi kuna. Ovim aktivnostima stvorene su pretpostavke za potpisivanje samog sporazuma koje će biti uskoro. Na to se nadovezao župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren koji je pobrojao najznačajnije projekte za našu županiju iz sporazuma i pobliže pojasnio što obuhvaćaju i u kojoj su fazi trenutno. Projekti Koprivničko-križevačke županije u Razvojnog sporazumu su Nastavak izgradnje brze ceste od Kloštra Vojakovačkog do granice s Republikom Mađarskom, Revitalizacija kulturno-povijesnog kompleksa Inkey u Općini Rasinja, Izgradnja nove zgrade Srednje škole Koprivnica, Izgradnja Regionalnog centra za palijativnu medicinu i liječenje boli u Koprivnici, Izgradnja terminala kombiniranog/intermodalnog transporta u Križevcima te Izgradnja termalnih toplica u Općini Kloštar Podravski. Sama realizacija ovih projekata ovisit će o spremnosti projekata i objavljenim natječajima.

Ravnateljica Melita Birčić pojasnila je i aktivnosti vezano uz ITU mehanizam – Integrirana teritorijalna ulaganja koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Po prvi put ITU mehanizam obuhvaćat će i gradove sjedišta županija, a samim time i grad Koprivnicu, dok u obuhvat urbanog područja Koprivnica sukladno zadanim kriterijima ulaze i određene općine. Važno je naglasiti kako se u okviru ITU mehanizma radi o financijskim sredstvima od 15 do 20 milijuna eura protuvrijednosti u kunama te će 70 posto tih sredstava biti namijenjeno projektima grada Koprivnice, a 30 posto projektima općina u obuhvatu tog urbanog područja. Ravnateljica je naglasila kako su to značajna sredstva za Grad Koprivnicu te je uloženo puno truda kako bi se došlo do ove faze u čemu su značajnu ulogu imale i Koprivničko-križevačka županija i Razvojna agencija PORA KKŽ koje su odradile niz sastanaka, a poslano je i pismo podrške Koprivničko-križevačke županije resornom ministarstvu te kako svi zaista mogu biti zadovoljni što je uspješno realizirana ideja o ulasku gradova središta županija u ovaj važan mehanizam.

Na kraju je župan Darko Koren spomenuo je kako se na području Koprivničko-križevačke županije trenutno odvijaju velike investicije, gradi se pruga vrijednosti 3 milijarde i 200 milijuna kuna, aglomeracije su u iznosu milijardu i 100 milijuna kuna, potpisan je ugovor za Piškornicu vrijednosti 350 milijuna kuna, dok će ukupna vrijednost projekta biti i više od 450 milijuna kuna, kreće gradnja brze ceste koja se kreće oko 280 milijuna kuna, a treba svakako spomenuti i dvorane te centre kompetentnosti čiji iznos prelazi 160 milijuna kuna.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije“

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci