27 ruj 2021

USPJEŠNOM SURADNJOM DJEČJEG VRTIĆA VRAPČIĆ I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT „OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 473.066,25 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, uspješnom suradnjom Dječjeg vrtića Vrapčić i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt pod nazivom „Opremanje dječjeg vrtića“. Ukupna vrijednost projekta je 473.066,25 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života stanovnika Općine Koprivnički Bregi, a specifični cilj projekta je opremanje dječjeg vrtića Vrapčić, Podružnice “Potočić” Koprivnički Bregi opremom nužnom za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci