27 ruj 2021

OBAVIJEST ZA KORISNIKE NATJEČAJA TIPA OPERACIJE 4.1.1 – PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA I PODIZANJE NOVIH VINOGRADA I/ILI RESTRUKTURIRANJE VINOGRADA STOLNIH KULTIVARA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava potencijalne korisnike Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara da tehnološke projekte/elaborate dostave Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva najkasnije do 15. listopada 2021. godine kako bi Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu bili u mogućnosti izdati suglasnosti za tehnološke projekte/elaborate do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu.

U skladu s uvjetima natječaja, korisnici su u obvezi ishoditi ovjeru Tehnološkog projekta/elaborata izdanu od strane Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Također, podsjeća se potencijalne korisnike da se ulaganje mora provoditi u skladu s analizom tla provedenom za predmetno ulaganje, a da se tehnološki projekti/elaborati moraju odnositi na korisnika, prijavljeno ulaganje i na lokaciju ulaganja koja je predmet zahtjeva za potporu te mora(ju) obuhvaćati sva ulaganja za koja se traži potpora. Tehnološki projekti/elaborati moraju biti izrađeni u skladu s pravilima struke za podizanje višegodišnjih nasada ili vinograda, odnosno iz tehnološkog projekta/elaborata mora biti razvidno da se radi o modernom intenzivnom nasadu odgovarajućeg (suvremenog) sklopa, sorte i podloge. 

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci