22 srp 2021

GRAD KOPRIVNICA OBJAVIO JAVNE POZIVE

Grad Koprivnica objavio je javne pozive za organizacije civilnog društva i udruge:

Javni poziv za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata iz područja kulturnih djelatnosti organizacija civilnog društva za 2022. godinu: https://koprivnica.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-poziv-za-utvrdivanje-potreba-za-sufinanciranje-projekata-iz-podrucja-kulturnih-djelatnosti-organizacija-civilnog-drustva-za-2022-godinu/

Javni poziv za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata iz područja zdravstva i zdravog načina života udruga građana za 2022. godinu: https://koprivnica.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-poziv-za-utvrdivanje-potreba-za-sufinanciranje-projekata-iz-podrucja-zdravstva-i-zdravog-nacina-zivota-udruga-gradana-za-2022-godinu/

Javni poziv za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu: https://koprivnica.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-poziv-za-utvrdivanje-potreba-za-sufinanciranje-projekata-organizacija-civilnog-drustva-ugovorenih-u-okviru-programa-europske-unije-i-inozemnih-fondova-za-2022-godinu/

Javni poziv za utvrđivanje potreba za sufinanciranje projekata iz područja rada s djecom, mladima i roditeljima udruga građana za 2022. godinu: https://koprivnica.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-poziv-za-utvrdivanje-potreba-za-sufinanciranje-projekata-iz-podrucja-rada-s-djecom-mladima-i-roditeljima-udruga-gradana-za-2022-godinu/

Više informacija o objavljenim javnim pozivima dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci