07 srp 2021

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA ANGAŽMAN GRAĐANA U SKLADU S INICIJATIVOM NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB)

Inicijative Europskog Instituta inovacija i tehnologije (EIT) Urban Mobility, Climate KIC i Food objavile su Natječaj za angažman građana u skladu s inicijativom New European Bauhaus (NEB). Cilj poziva je razviti aktivnosti...

[ Pročitaj više... ]
07 srp 2021

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA U OKVIRU POZIVA KRETIVNI INOVATIVNI LABARATORIJ

Objavljen je Poziv na dostavu prijedloga u okviru Međusektorskog potprograma programa Kreativne Europe koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima uključujući i audiovizualni: Kreativni inovativni laboratorij s početkom provedbe u...

[ Pročitaj više... ]
07 srp 2021

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog...

[ Pročitaj više... ]
07 srp 2021

CEI NATJEČAJ ZA JAČANJE SURADNJE I IMPLEMENTACIJU CILJEVA

Central European Initiative (CEI) objavljuje natječaj za jačanje suradnje zemalja članica CEI i implementaciju CEI ciljeva. Za aktivnosti planirane u prvoj polovici 2022. (do 30.6.), period moguće prijave je 25.6.2021. – 1.9.2021. u...

[ Pročitaj više... ]