25 lip

ODRŽAN PRVI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „ZAPOSLI PA POMOZI 2“

Logo projekta Uz PORU po potporu

U prostorima Razvojne agencije PORE KKŽ u petak 25. lipnja 2021. godine održan je prvi radni sastanak projektnih partnera u okviru provedbe projekta „Zaposli pa pomozi 2“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici projektnih partnera kao i predstavnik nositelja projekta, načelnik Općine Novigrad Podravski, Zdravko Brljek. Na početku sastanka sve prisutne pozdravila je ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić, a sastanak je započeo kratkom prezentacijom svih projektnih aktivnosti i proračuna projekta. Uslijedila je rasprava o nadolazećim projektnim aktivnostima te obvezama svakog projektnog partnera. Nakon rasprave usuglašeni su stavovi o dinamici realizacije i provedbi projektnih aktivnosti pri čemu je naglasak stavljen na aktivnost zapošljavanja žena i nabavu edukacije.

Podsjetimo, opći cilj projekta „Zaposli pa pomozi 2“  je omogućiti ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem pristup tržištu rada i zapošljavanju na području 9 općina: Novigrad Podravski, Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec i Rasinja. Projektni partneri su i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci kao i Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Ciljanu skupinu čini 37 žena pripadnica ranjivih skupina, a krajnji korisnici su 229 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ukupna vrijednost projekta je 3.371.410,00 kuna, a provodit će se 18 mjeseci.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta UZ PORU PO POTPORU koji je odobren za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te će u okviru istog projekta nastaviti pružati stručnu pomoć i tijekom njegove provedbe.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Veličina teksta
Kontrast