17 ožu 2021

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE AUDIOVIZUALNIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU I JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TISKA KNJIŽEVNIH ILI PUBLICISTIČKIH DJELA TE PRIJEVODA I OBJAVE U E-OBLIKU PRETHODNO OBJAVLJENIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

S ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata kroz dostupnost i afirmaciju pisane riječi, kao i autora koji pišu na tu temu, te kroz poticanje stvaranja audiovizualnih djela o Domovinskom ratu, podizanje njihove kvalitete  i dostupnost javnosti, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela o Domovinskom ratu i Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranju prijevoda i objave u e-obliku na portalu specijaliziranom za e-knjigu prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

  1. Predmet Javnog poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini je prikupljanje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2021. godini.

Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti pravne osobe i obrti registrirani za proizvodnju audiovizualnih djela i upisani u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici EU te nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju tj. opciju s autorom/icom, u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti najviše do 150.000,00 kuna za jednu fazu produkcije ili postprodukcije audiovizualnog djela o Domovinskom ratu, a jedan podnositelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog.

Javni poziv otvoren je od 15. ožujka do 14. travnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

  1. Predmet Javnog poziva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini je prikupljanje projektnih prijedloga za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2021. godini i prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2021. godini.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 30.000,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 20.000,00 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu. Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i tisak te jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku.

Javni poziv otvoren je od 15. ožujka do 14. travnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci