11 ožu 2021

INVEST EU: PROGRAM EUROPSKE UNIJE ZA POTICANJE ULAGANJA

Programom Invest EU uspostavlja se jamstvo EU-a u iznosu od oko 26,2 milijarde eura kojim se investicijskim partnerima omogućava preuzimanje većih rizika i podrška projektima od kojih bi inače odustali. Glavni investicijski partner i dalje će biti Europska investicijska banka, ali nacionalne razvojne banke u državama članicama EU-a i međunarodne financijske institucije također će imati izravan pristup jamstvu EU-a.

Podržavanjem projekata koji će privući mnoge druge ulagače u okviru programa Invest EU želi se mobilizirati više od 372 milijarde eura ulaganja diljem EU-a, čime bi se doprinijelo oporavku i dugoročnim prioritetima EU-a.

Države članice EU-a moći će dodijeliti sredstva za Invest EU i iz strukturnih fondova ili sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Jamstvo EU-a namijenjeno je za četiri područja:

  • održivu infrastrukturu: 9,9 milijardi eura;
  • Istraživanje, inovacije i digitalizaciju: 6,6 milijardi eura;
  • Mala i srednja poduzeća: 6,9 milijardi eura;
  • Socijalna ulaganja i vještine: 2,8 milijardi eura.

Najmanje 30% ulaganja u okviru fonda Invest EU treba se usmjeriti na ostvarivanje klimatskih ciljeva.

Sva četiri područja uključivat će projekte za potporu pravednoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti u EU-u.

Projekti ulaganja koji primaju potporu EU-a provjeravat će se kako bi se utvrdilo da ne nanose znatnu štetu okolišu.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci