02 ožu 2021

POTPISAN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI U SKLOPU PROJEKTA „RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU“

Logo projekta Uz PORU po potporu

U prostorima Srednje škole Koprivnica danas je potpisan ugovor o javnoj nabavi usluge izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma te modernizacije postojećih obrazovnih programa za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji u okviru projekta „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“. Ugovor je vrijedan 2.282.500,00 kuna, a na temelju postupka javne nabave koju je provela Koprivničko-križevačka županija, ugovore su potpisali Zlatko Martić, ravnatelj Obrtničke škole Koprivnica koja je nositelj projekta te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Zagreb Ivan Šutalo.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i župan Darko Koren koji je kazao kako je 60 milijuna kuna vrijedan projekt Centra kompetentnosti, koji ima dvije faze, jedno od najznačajnijih ulaganja u sektor obrazovanja na području županije, konkretno u Koprivnicu i Đurđevac, a posebno je važno što je riječ o uspješnom korištenju bespovratnih sredstava Europske unije.

Naglasak je na povezivanju gospodarstva i obrazovanja jer je to jedini način da se stvore bolje plaćena radna mjesta, no to je ujedno i jedini održiv način da preokrenemo demografske trendove, zadržimo naše mlade, podignemo standard i kvalitetu života te omogućimo rast gospodarstvu. Suočeni smo s problemom nedostatka kvalificirane radne snage jer obrtnička zanimanja mladima nisu dovoljno atraktivna, no kroz ovaj kapitalni projekt kreirat će se uvjeti za moderno srednje strukovno školstvo 21. stoljeća i vjerujem da će to potaknuti njihov interes. Pred nama je velik zadatak, u kojemu ne možemo djelovati sami, već trebamo podršku lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i države, a centri kompetentnosti su dobri alati koji osim suvremenih materijalnih uvjeta, omogućavaju i suvremene obrazovne programe i kurikulume. Cilj je učenje s naglaskom na praktična znanja i vještine koje su potrebne tržištu rada, a na svima nama je da se maksimalno angažiramo u rješavanju ovog važnog pitanja za hrvatsko društvo. Smatram kako je ovaj Centar kompetentnosti jedno od tih rješenja te zahvaljujem svima koji uključenima koji ulažu svoj trud i vrijeme u ovaj projekt“, istaknuo je župan.

Potpisivanjem ugovora nastavlja se provedba projekta te će se u sklopu ove aktivnosti izraditi 3 standarda zanimanja, 4 standarda kvalifikacija, 4 strukovna kurikuluma iz sektora elektrotehnike i računalstva na razini 4.1., 4.2. i 5 prema HKO-u te 18 strukovnih kurikuluma za obrazovanje odraslih. Osim izrade novih kurikuluma, pristupiti će se prilagodbi i modernizaciji postojećih programa. Posebna pažnja usmjeriti će se na učenike s teškoćama, pa će se tako izrađivati i individualizirani nastavni programi koji će, ovisno o specifičnim teškoćama konkretnih polaznika, biti prilagođeni u pogledu nastavnih metoda, strategije i sadržaja poučavanja, dok će se redoviti obrazovni programi iz područja računalstva prilagoditi uz korištenje adaptivne tehnologije.

Voditelj projektnog tima Darko Masnec dodao je kako je u tijeku javna nabava za prvi dio Centra kompetentnosti u sklopu kojeg se dograđuju Obrtnička škola u Koprivnici i Strukovna škola u Đurđevcu, a paralelnom s gradnjom i nabavom opreme, krenut će se sa svim aktivnostima koje su vezane uz učenje i pripremu učenika za tržište rada. Važno je spomenuti i kako su uključene osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje kojima se nude različiti oblici usavršavanja kako bi pratili najnovije trendove u gospodarstvu.

U cjelokupni proces izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma bit će uključene radne skupine sastavljene od predstavnika Centra kompetentnosti i partnera. U proces izrade bit će uključen i sektorski stručnjak iz područja elektrotehnike i računalstva koji će koordinirati rad radnih skupina, koordinirati izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma, upoznati članove radnih skupina s metodologijom izrade dokumenata, provoditi analize obrazovnih potreba tržišta rada, provjeravati usklađenost stručnih dokumenata s potrebama tržišta rada te pružati podršku prilikom predaje prijedloga dokumenata sektorskim vijećima i Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ravnatelj koprivničke Obrtničke škole Zlatko Martić zahvalio je Županiji kao osnivaču na podršci u svim aktivnostima koje učenicima i nastavnicima omogućavaju kvalitetniji rad, dok je ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivan Šutalo naglasio kako će Centar kompetentnosti na jednom mjestu svim osobama koje to trebaju nuditi kompletnu uslugu obrazovanja i usavršavanja.

Projekt „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“ doprinosi rješavanju problema pada broja upisanih učenika u zanimanjima iz (pod)sektora elektrotehnike i računalstva u Obrtničkoj školi Koprivnica i partnerskoj ustanovi Strukovnoj školi Đurđevac kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu. Ciljane skupine projekta su učenici, odrasli polaznici strukovnog obrazovanja i odgojno-obrazovni radnici u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva, a današnjim potpisivanjem ugovora o javnog nabavi napravljen je značajan korak za Centar kompetentnosti, odnosno za njegov razvoj i prepoznatljivost, kako u sustavu obrazovanja, tako i u široj zajednici.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnici županijskih upravnih tijela, ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije KKŽ Melita Birčić, ravnatelj Strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar te članovi projektnog tima.

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci