13 stu 2020

MINISTARSTVO POKRENULO MOBILNU APLIKACIJU ZA PRIJAVU INVAZIVNIH VRSTA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je mobilnu aplikaciju „Invazivne vrste u Hrvatskoj“ koja je namijenjena široj javnosti te putem koje građani mogu slati dojave o nalazima stranih i invazivnih stranih vrsta koje uoče u prirodi.

Mobilna aplikacija „Invazivne vrste u Hrvatskoj“ izrađena je u okviru projekta Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta sufinanciranog od Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.221.322,96 kuna, od kojih je 12.916.704,51 kuna bespovratnih sredstava.

Invazivne strane vrste su, uz gubitak staništa, direktno iskorištavanje divljih vrsta, klimatske promjene i zagađenje, jedna od najvažnijih direktnih prijetnji bioraznolikosti. U Hrvatskoj je već zabilježeno više od 600 stranih biljaka i oko 300 stranih životinja, a uočene su i strane vrste gljiva i drugih organizama. Procjenjuje se da je 10 % do 15 % njih invazivno.

Stoga se pozivaju svi građani ukoliko u prirodi uoče strane vrste poput, primjerice, biljke pajasen ili divovskog svinjskog korova, životinje malog indijskog mungosa, ribu sunčanica, crvenouhu kornjaču, signalnog raka ili barsku nutriju, da dojave njihove nalaze putem mobilne aplikacije.

Podaci o rasprostranjenosti invazivnih stranih vrsta su važni za upravljanje, odnosno smanjenje njihova negativnog utjecaja na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava. Dojavom nalaza stranih vrsta, doprinijet će se i ranom otkrivanju novih stranih vrsta u Hrvatskoj te time spriječiti njihov unos i očuvati prirodu Hrvatske.

Aplikacija je dostupna za IOS i Android uređaje.

Više o navedenom možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci