20 svi 2020

E-SAVJETOVANJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je sljedeće savjetovanja:

  • Savjetovanje o Nacrtu Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, koje je otvoreno do 20. lipnja 2020. godine i dostupno je OVDJE;
  • Prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište, koje je otvoreno do 24. svibnja 2020. godine i dostupno je OVDJE;
  • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine, koje je otvoreno do 21. svibnja 2020. godine i dostupno je OVDJE;
  • Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine, koje je otvoreno do 04. lipnja 2020. godine i dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci