21 svi 2020

NASTAVLJAJU SE AKTIVNOSTI NA IZRADI NOVOG STRATEŠKOG DOKUMENTA-PLANA RAZVOJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJA ZA RAZDOBLJE 2021.-2030.

Dana 20. svibnja 2020. godine u dvorani Razvojne agencije PORE KKŽ održan je treći sastanak Radne grupe za izradu, provedbu i izvješćivanje o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030. Na početku sastanka predstavnike članova Radne grupe pozdravili su zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić i ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić.

Radni dio sastanka započeo je prezentacijom predstavnice ex ante evaluatora tvrtke ECORYS Hrvatska d.o.o. Maje Hranilović. U prezentaciji je predstavljena nova kohezijska politika 2021.-2027., zajednička poljoprivredna politika 2021.-2027., utjecaj COVID-19 pandemije, razvojni smjerovi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. te je dan osvrt i prethodno vrednovanje Analize stanja i SWOT analize Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030.

Nakon toga uslijedila je prezentacija Strateškog okvira Plana razvoja KKŽ koju je održala voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj Tihana Kraljić. Uvodno je naglasila da za izradu Plana razvoja postoji zakonodavni okvir kroz Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem i Uredbe o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem te upoznala nazočne s Priručnikom o strateškom planiranju i Dodatkom priručnika o strateškom planiranju. Navedenim priručnikom propisan je metodološki okvir i sadržaj Planova razvoja. Upoznala je članove Radne grupe s preporukom  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU o produljenju važenja postojećih Županijskih razvojnih strategija koji su izrađeni za razdoblje do 2020. godine na razdoblje od godine dana, odnosno do 31. prosinca 2021. godine. U nastavku prezentacije predstavljen je nacrt strateškog okvira Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030., a koji je ranije dostavljen članovima Radne grupe. Strateškim okvirom predviđena su tri cilja: 1. Poboljšati prometnu i komunalnu infrastrukturu 2. Unaprijediti kvalitetu života stanovništva i 3. Održivi razvoj gospodarstva okoliša i prirode. Planirano je i 20 prioriteta i 64 mjere. Članovi Radne grupe pozvani su da dostave očitovanje na nacrt strateškog okvira  te raspišu mjere sukladno nadležnosti do 30. lipnja ove godine u Razvojnu agenciju PORU KKŽ.

Radna grupa ima 14 članova, a čine je predstavnici upravnih odjela Koprivničko-križevačke županije, ustanova kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, Županijske obrtničke i gospodarske komore te Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Razvojna Agencija PORA KKŽ sukladno zakonodavnom okviru ima ulogu koordinatora izrade Plana razvoja.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci