30 kol 2019

OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM „RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA“ ZA 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

CILJEVI

 • rast i razvoj poduzetništva,
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti,
 • uravnotežen regionalni razvoj.

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Programa je 7.500.000,00 kuna, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

 • 40% sredstava (3.000.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u prvu skupinu,
 • 30% sredstava (2.250.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u drugu skupinu,
 • 20% sredstava (1.500.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u treću skupinu,
 • 10% sredstava (750.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u četvrtu skupinu.

KORISNICI

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
 • nabava strojeva i radnih strojeva5, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
 • marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala).

IZNOS I INTENZITET POTPORE

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna, dok je najniži iznos potpore 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 29.08.2019. do 27.09.2019. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci