19 kol 2019

NAJAVA JAVNIH POZIVA U OKVIRU PROGRAMA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE, RURALNOGA RAZVOJA TE POTICANJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJIMA NASELJENIMA PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je najavu javnih poziva u okviru Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina.

Za provedbu ovog Programa u 2019. godini osigurana su sredstva u iznosu od 30.000.000,00 kuna kojima će se financirati projekti lokalne infrastrukture, ruralnoga razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima gdje žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Program će se provoditi na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) stekle status potpomognutog područja te u kojima je udio pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu veći od 5% prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Objava javnih poziva za sufinanciranje projekata ovim Programom planirana je početkom rujna.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci