26 srp 2019

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROGRAMA UDRUGA U PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI, SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA I SMANJENJA ŠTETA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2019. GODINU

Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Natječaj za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj.

Objedinjenim natječajem Ministarstva zdravstva i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga želi se doprinijeti kvalitetnijoj koordinaciji planiranja natječaja tijela državne uprave koja dodjeljuju bespovratna financijska sredstva udrugama za provedbu projekata i programa, kao i ujednačavanje natječajnih postupaka u procjenjivanju programa te praćenju i vrednovanju njihove provedbe. Također se želi ostvariti bolja iskoristivost dostupnih financijskih sredstava i bolja teritorijalna pokrivenost svih dijelova Republike Hrvatske ovim programima.

Opći cilj Natječaja je suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti kao i unaprjeđenje provedbe programa resocijalizacije ovisnika.

Predviđeno trajanje provedbe programa je maksimalno 36 mjeseci, a ukupno planirana vrijednost Natječaja je 10.600.000,00 kuna.

Na ovaj Natječaj pravo prijave imaju udruge koje djeluju u nekom od prioritetnih područja raspisanih Natječajem.

Javni poziv otvoren je do 30. kolovoza 2019. godine, a možete ga pogledati na sljedećoj poveznici:

https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/suradnja-s-udrugama-1302/natjecaji-2019-godine/3702

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci