30 tra 2019

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini.

Cilj Programa je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Ukupna sredstva Programa iznose 25.000.000,00 HRK.

Predmet financiranja su:

 • Plaže
 • Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
 • Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
 • Žičare
 • Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom
 • Studije upravljanja kvalitetom u turizmu.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su subjekti javnog sektora:

 • Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
 • Jedinice lokalne samouprave – gradovi, općine.

Predlagatelj može prijaviti jedan projekt iz 1., 2., 3., ili 4. točke Programa i jedan projekt iz 5. ili 6. točke Programa (maksimalno 2 projekta po predlagatelju).

Prihvatljivi troškovi su:

 • Troškovi izrade studija, projektno-tehničke dokumentacije, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture, nastali u tekućoj godini pa do izvršenja ugovornih obveza, u skladu s uvjetima svakog potprograma,
 • Porez na dodanu vrijednost temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18).

 

Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i 123/17):

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije

I. i II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 90%

III. i IV. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – 80%

 1. Jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine

I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave do – 90%

V., VI., VII. I VIII. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave do – 80%

Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno s datumom 28. lipnja 2019. godine.

Za više informacija pogledajte ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci