03 svi 2019

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE USVOJILA JAMSTVENI PROGRAM „PLUS“

Dana 02. svibnja 2019. godine na  održanoj 155. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Jamstveni program „PLUS“ kojim će Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izdavati  jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva (mikro, mali i srednji). Ovaj instrument osiguranja, prepoznat od strane financijskih institucija u Republici Hrvatskoj, u cijelosti će se financirati iz nacionalnih sredstava.

Predviđeno je odobravanje pojedinačnih jamstava do najvišeg iznosa 2.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za Mjeru A (Investicije), do 1.000.000,00 eura za Mjeru B (Obrtna sredstva) i do 50.000,00 eura, odnosno, do 2.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti (ovisno o statusu subjekta malog gospodarstva) za Mjeru C (Kupnja poslovnih udjela).

Mjere definirane ovim Programom namijenjene za investicijske kredite i leasing te kredite za obrtna sredstva ograničavaju najvišu stopa jamstva na 50% glavnice kredita, izuzev Mjere C (Kupnja poslovnih udjela) kod koje najviša stopa jamstva iznosi 80% (za mikro subjekte malog gospodarstva), odnosno, 60% glavnice kredita (za male i srednje subjekte malog gospodarstva). Najkraće trajanje jamstva iznosi jednu godinu dok najdulje trajanje jamstva nije ograničeno.

Svrha ovog Programa je smanjenje traženih instrumenata osiguranja od strane financijskih institucija prema subjektima malog gospodarstva. Sukladno navedenom, u posebnim sporazumima koji će se sklapati s financijskim institucijama na temelju ovog Programa, a koje su prethodno s Agencijom sklopile sporazume vezano uz njihovo sudjelovanje u financijskom instrumentu „ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo“ iz EU sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ovaj Program će moći koristiti isključivo u dijelu mjera koje se odnose na refinanciranje i kupnju poslovnih udjela kako bi se osigurala veća iskorištenost EU sredstava i kako bi se izbjeglo preklapanje s ESIF jamstvima te kako bi se ograničio potencijalni angažman nacionalnih sredstava.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci