24 sij 2019

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 2019. GODINI

Središnji državni ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini.

Poticanjem razvoja športske infrastrukture smatraju se aktivnosti vezane za izvođenje građevinskih radova te opremanja športskih građevina sa svrhom podizanja kvalitete življenja stanovnika te jednake dostupnosti športskih građevina svim korisnicima na području Republike Hrvatske.

Najviši iznos sufinanciranja SDUŠ-a po Korisniku, može iznositi 700.000,00 kuna (slovima: sedamstotisućakuna) s PDV-om s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat te opremanja športske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta prijavitelji su dužni osigurati iz drugih izvora.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu JLP(R)S) koje su na temelju individualnih i grupnih rasprava o stvarnim potrebama športske zajednice došle do zaključaka o potrebi poboljšanja športske infrastrukture. Sukladno odredbama Zakona o sportu, sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su između ostalog u vlasništvu JLP(R)S i Grada Zagreba te se trajno koriste u izvođenju javnih potreba u sportu. Prihvatljivi zahtjevi su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi razvoju športske infrastrukture, a koji imaju:

  • suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza s glavnim projektom ili potvrda istih da je/su športsko/a borilište/a rađeno/a po propozicijama međunarodne federacije za pojedini šport i time udovoljava/ju provođenju športskih djelatnosti i/ili održavanju službenih natjecanja,
  • suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ili upravnog tijela velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije nadležne za upravne poslove graditeljstava,
  • ispunjavaju ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva,
  • ništa od gore navedenog ukoliko projektna prijava to ne zahtjeva.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izvođenje građevinskih zahvata planiranih/postojećih športskih građevina temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
  • opremanje športskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete življenja.

Javni poziv otvoren je od 21. siječnja 2019. do 20. veljače 2019. godine., a možete ga pogledati na linku

https://sdus.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-gradjevinskog-zahvata-i-opremanja-sportskih-gradjevina-u-2019-godini/986 

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport (http://www.sdus.hr ).

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije do 13. veljače 2019. godine, slanjem upita na sljedeću e-adresu: [email protected].

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pruža tehničku pomoć u pripremi prijave na Javni poziv.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci