29 sij 2019

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM „PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA“

Ministarstvo turizma provodi „Program konkurentnost turističkog gospodarstva“ temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Državnog proračuna Republike Hrvatske, Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (NN 113/18) i Zakona o državnim potporama (NN 47/14, NN 69/17).

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda te održivi razvoj.

Javni poziv provodi se kroz sljedeće Mjere Programa:

  • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: hotela, kampova, ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma;
  • Mjera C – dostupnost i sigurnost;
  • Mjera D – prepoznatljivost.

Korisnici koji se mogu prijaviti na Javni poziv su:

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) te
  • poljoprivredna gospodarstva i OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Za provedbu Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 23.652.700,00 kuna.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu može dosegnuti do najviše 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se do 01. ožujka 2019. godine.

Dodatne informacije o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci