14 sij 2019

OPĆINA LEGRAD POTPISALA UGOVOR O FINANCIRANJU PROJEKTA „RECIKLAŽNO DVORIŠTE LEGRAD“

Dana 02. siječnja 2019. godine potpisan je ugovor o financiranju projekta „Reciklažno dvorište Legrad“. Projektni prijedlog prijavljen je na Natječaj „Građenje reciklažnih dvorišta“ koji je objavljen u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a sredstva za financiranje osigurana su iz Kohezijskog fonda.

Svrha projektnog prijedloga „Reciklažno dvorište Legrad“ je poboljšati kvalitetu života stanovništva Općine Legrad kroz održivo gospodarenje otpadom. Cilj projektnog prijedloga je izgraditi i opremiti reciklažno dvorište na području Općine Legrad sa svrhom prikupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja otpada. Realizacijom projektnog prijedloga povećat će se stope odvojeno prikupljenog otpada iz miješanog otpada za minimalno 60%, a predviđene su i informativno-obrazovne aktivnosti koje obuhvaćaju tiskanje letaka i plakata kojima će se stanovništvo Općine Legrad informirati o građenju reciklažnog dvorišta i obvezi odlaganja i odvajanja otpada. Također je predviđeno i održavanje 6 radionica za stanovništvo Općine Legrad o odvajanju otpada na kućnom pragu i funkcioniranju reciklažnog dvorišta.

Prijavitelj je Općina Legrad, a projekt je vrijedan više od 1,9 milijuna kuna. Predviđeno trajanje provedbe projektnih aktivnosti je 24 mjeseca.

Općina Legrad pripremila je projektni prijedlog u suradnji s Razvojnom agencijom PORA KKŽ. Kod pripreme projektnog prijedloga stručna i savjetodavna podrška Razvojne agencije PORE KKŽ pružena je kroz projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci