19 pro 2018

LAG Podravina

Inicijativa za osnivanje LAG-a Podravina započela je 14. svibnja 2011. godine, a pokrenuta je od strane PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Koprivničko-križevačke županije i Grada Đurđevca.

Lokalna akcijska grupa – LAG Podravina održala je svoju Osnivačku skupštinu dana 15. listopada 2012. godine. Osnivači LAG-a Podravine su grad Đurđevac i općine Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.

Odmah nakon održavanja Osnivačke skupštine započele su aktivnosti na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Podravine. Uvažavajući LEADER pristup, u izradi Lokalne razvojne strategije je sudjelovao javni, civilni i privatni sektor. U  vremenu od 05. do 28. studenoga 2012. godine održano je 9 radionica,  po tri za predstavnike svakog sektora.

Naknadno su Odluke o pristupanju LAG-u donijele i Općina Peteranec, Općina Koprivnički Bregi, Općina Đelekovec i Općina Koprivnički Ivanec, čime je područje LAG-a Podravina prošireno na ukupno petnaest jedinica lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Ciljevi LAG-a Podravina su:

  • Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava;
  • Protok informacija i transfer znanja;
  • Umrežavanje svih subjekata koji mogu doprinijeti razvoju LAG područja;
  • Održivi razvoj;
  • Razvijanje postojećih potencijala;
  • Jačanje kapaciteta za provedbu europskih projekata.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci