18 pro 2018

PREDSTAVNICE RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ SUDJELOVALE NA SASTANKU NA TEMU EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE

Dana 17. prosinca 2018. godine predstavnice Razvojne agencije PORE KKŽ sudjelovale su na sastanku regionalnih koordinatora, županija i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temu Europske teritorijalne suradnje. Republika Hrvatska u financijskom razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje kroz tri komponente europske teritorijalne suradnje: međuregionalnoj, transnacionalnoj i prekograničnoj.

Europska teritorijalna suradnja kao jedan od ciljeva kohezijske politike Europske unije usmjerena je na stvaranje temelja za suradnju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini s projektnim partnerima iz susjednih zemalja, te regija i zemalja Europske unije čime se promiče društveno-gospodarska kohezija.

Na sastanku je istaknuta važnost uključenosti regionalnih koordinatora u sve sastavnice Europske teritorijalne suradnje kao inicijatora povlačenja sredstava iz fondova Europske unije. Predstavljeni su dosadašnji rezultati provedbe projekata sufinanciranih kroz javne pozive po svakom od Programa unutar pojedine komponente Europske teritorijalne suradnje, broj vodećih i projektnih partnera iz Republike Hrvatske, uplaćena i iskorištena sredstva po Programima te pregled sredstava koja su ostala na raspolaganju po svakom od Programa. Koprivničko-križevačka županija je među vodećim županijama NUTS II regije Kontinentalna  Hrvatska po povlačenju sredstava za projekte iz Europske teritorijalne suradnje. Ujedno je najavljeno da će 2. poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. biti objavljen krajem siječnja 2019. godine.

U daljnjem tijeku sastanka prezentiran je prijedlog Kohezijske politike za razdoblje od 2021. do 2027. godine koji je Europska komisija objavila krajem svibnja ove godine i koji sadrži određene promjene u odnosu na postojeći paket. Istaknuto je kako je iznimno važno na vrijeme identificirani stvarne probleme i potrebe s ciljem pripreme operativnih programa koji će u narednom razdoblju u najvećoj mogućoj mjeri doprinijeti njihovu rješavanju.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci