07 stu 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 5.2.1. „OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2017. godine,
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine na višegodišnjem nasadu,
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 01. siječnja 2018. godine,
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 01. siječnja 2014. godine.

Prihvatljivi troškovi su:

  • prihvatljivi opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.);
  • prihvatljivi materijalni troškovi (investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja, označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i analiza tla).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 35.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi putem AGRONET sustava od 6. studenoga 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine. Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Više informacija o natječaju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci