06 stu 2018

INTERREG V-B MEDITERAN – 3. POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

U okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteranobjavljen je 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Prihvatljivi prijavitelji su sve javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja, a dozvoljen je samo jedan tip projekata i to modularni (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja, te je za pojedini projekt potrebno osigurati minimalno pet projektnih partnera iz barem pet zemalja programskog područja.

Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja:

Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta

Specifični cilj:

– 1.1 Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja

Prioritetna os 3 – Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana

Specifični cilj:

– 3.1 Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam)

– 3.2 Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja)

Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji.

Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.

Proces prijave se provodi u dvije faze te se obje podnose elektroničkim putem. Samo projekti koji prođu prvu fazu će sudjelovati u drugoj fazi. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.

Rok za pred-prijavu (prva faza) je 31. siječnja 2019. godine u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici INTERREG Med programa.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci