16 kol 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2018. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Ukupna planirana vrijednost ovog Natječaja iznosi 7.500.000,00 kuna, a iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 75.000,00 kuna.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave, ekonomske veličine do 3.999,00 EUR-a standardnog ekonomskog rezultata (SO).

Prihvatljive aktivnosti su:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 • kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda;
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta);
 • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade;
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 01. siječnja 2018. godine.

Neprihvatljive aktivnosti su:

 • nabava repromaterijala i micelija (npr. mineralna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, kompost), osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada;
 • kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta (npr. kupovina zemljišta u najmu/zakupu/koncesiji, a to isto zemljište je ušlo u izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva);
 • nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, gajbi, posuda za voće, odijela, kaciga i čizmi;
 • računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije poljoprivrednog zemljišta;
 • troškovi za koje je prijavitelj već dobio bespovratna sredstva iz fondova Europske unije;
 • vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina.

Rok za podnošenje prijava je do 24. rujna 2018. godine.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci