29 svi 2018

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA MJERU 8.5.1. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • šumoposjednici,
 • udruge šumoposjednika te
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova za četiri tipa i devet načina izvođenja konverzije:

1. Konverzije listačama na kontinentu:

 • sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 8.344 EUR-a,
 • sjetva sjemena uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 6.448 EUR-a,
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 7.535 EUR-a,

2. Konverzije četinjačama na kontinentu:

 • sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 6.080 EUR-a,
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 8.794 EUR-a,

3. Konverzije listačama na kršu:

 • sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 12.927 EUR-a,
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 8.882 EUR-a,

4. Konverzije četinjačama na kršu:

 • sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 5.464 EUR-a,
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 7.327 EUR-a.

Intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000,00 EUR-a, a najviša vrijednost potpore iznosi 700.000,00 EUR-a. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Pozivu iznosi 70.000.000,00 kuna.

Zahtjevi za potporu se mogu popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine do 31. kolovoza 2018. godine.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci