29 svi 2018

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.2.1. „POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Opći cilj ovih Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici za Natječaje u okviru operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Prilog I. Ugovoru), prije objave Natječaja, uključujući početnike,
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom,
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi troškovi su:

  • opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.),
  • nematerijalni troškovi i
  • materijalni troškovi.

Vrijednost potpore po projektu za objekte malog kapaciteta za preradu mlijeka iznosi od 15.000,00 EUR-a do 1.000.000,00 EUR-a, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok vrijednost potpore za objekte za proizvodnju ulja po projektu iznosi od 15.000,00 EUR-a do 400.000,00 EUR-a, a intenzitet potpore po projektu također iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po svakom Natječaju iznosi 75.000.000,00 kuna.

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine do 21. rujna 2018. godine.

Više informacija o Natječajima možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci