29 svi 2018

OTVOREN JAVNI POZIV HBOR-A ZA DODJELU DONACIJA U 2018. GODINI „STVARAMO JEDNAKE MOGUĆNOSTI“

Hrvatska banka za obnovu i razvitak otvorila je Javni poziv za dodjelu donacija u 2018. godini u kojem je glavni cilj provođenje humanitarnih projekata, unapređenje kvalitete života i/ili zdravlja te poticanje socijalne uključenosti na područjima Republike Hrvatske s manje mogućnosti – I. do IV. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u ispodprosječno rangiranima, sukladno „Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti“ (NN, br. 132/2017) koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine.

Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju:

a) ciljnu skupinu djece i/ili mladih

 • s invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju i/ili mentalnim/intelektualnim teškoćama, oštećenjima ili s drugim oblicima posebnih potreba,
 • bez roditeljske skrbi, ili koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,
 • iz obitelji slabijeg imovinskog stanja,
 • u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti,

b) ciljnu skupinu osoba starije životne dobi

 • s invaliditetom i/ili mentalnim oštećenjima ili s drugim oblicima posebnih potreba,
 • u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti,
 • iz udaljenih i nedostupnih područja,

c) međugeneracijsko povezivanje,

d) uključivanje volontera,

e) projekti koji će potrebu za provođenjem obrazložiti i potkrijepiti odgovarajućim službeno dostupnim podacima,

f) provedbu projekta na najnerazvijenijim područjima (skupina I. i II.),

g) prijavitelji koji su registrirani na području s manje mogućnosti – I. do IV. skupina.

Na ovaj Poziv se mogu prijaviti isključivo projekti koji se provode na područjima s manje mogućnosti (I. do IV. skupina) i koje provode organizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice te koje:

 • djeluju najmanje 2 godine od dana objave Poziva,
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu,
 • ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza,
 • čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu,
 • protiv čije osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta se ne vodi se kazneni postupak niti su pravomoćno osuđene.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Poziva su isključivo izravan rad s korisnicima.

Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a najniži iznos je 10.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost Javnog poziva iznosi 800.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijave je 20. lipnja 2018. godine.

Dodatne informacije o Pozivu i popis tražene dokumentacije možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci