09 svi 2018

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ referentne oznake KK.04.1.2.01. Poziv će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4b2 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“.

Predmet Poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u privatnom uslužnom sektoru, omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine isporučene energije i/ili smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Svrha Poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovinu kroz provedbu aktivnosti energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07).

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno odnosno partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
  • aktivnosti energetske obnove: energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije;
  • aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 76.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 220.000,00 kuna dok najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 13.000.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 15. lipnja 2018. godine do 21. rujna 2018. godine.

Dodatne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci