09 tra 2018

OBJAVLJEN JAVNI POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA NABAVU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ – 85% investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava moraju osigurati jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima.

Poziv je otvoren 45 dana od dana objave, odnosno do 20.svibnja 2018. godine te će se nakon toga na osnovu prikupljenih podataka znati točan iznos ukupne investicije, a koja bi prema okvirnim procjenama mogla iznositi više od 200 milijuna kuna.

Cilj Poziva je uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u JLS-ovima, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave koje:

  • imaju sjedište u RH,
  • imaju važeći plan gospodarenja otpadom, usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom, kao i ciljevi za odvojeno prikupljanje otpada i smanjenje odlaganja otpada,
  • dostave obveznu dokumentaciju,
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada,
  • nemaju dugovanja prema RH.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu za iskaz interesa su nabava i dobava spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadnog stakla, otpadne plastike, bio-otpada i otpadnog tekstila, raznih zapremnina, označenih oznakom EU vidljivosti.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

  • nabava spremnika,
  • informiranje, promidžba i vidljivost, 
  • upravljanje projektom (plaće, putni troškovi i dr.).

Prijavni obrazac kao i sva ostala dokumentacija mogu se preuzeti OVDJE.

Za sve dodatne informacije te stručnu i savjetodavnu pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel.048/ 621-978 ili putem e-maila [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci