09 tra 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ U OKVIRU PROGRAMA MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG ADRION

U okviru Programa međuregionalne suradnje INTERREG Adrion objavljen je 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Cilj poziva je kroz partnerske projekte pružiti podršku implementaciji Jadransko jonske makroregionalne strategije EU u programskom području. Stoga su prihvatljivi isključivo oni projekti koji pridonose ciljevima Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju.

Alokacija za drugi poziv u sklopu Prioritetne osi 2 Održiva regija iznosi oko 35 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu:

  • Održiva regija
  1. Promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao temelj razvoja Jadransko-jonskog područja;
  2. Povećanje kapaciteta za transnacionalno rješavanje problema ranjivosti okoliša, rascjepkanosti i očuvanja ekosustava Jadransko-jonskog područja.

Programsko područje: Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija.

Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela (uključujući EGTS); tijela s javnopravnim ovlastima (Članak2(4) Direktive 2014/24/EU); privatne institucije, uključujući privatne tvrtke (EFRR); međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu neke od država sudionica programa.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren do 26. lipnja 2018. Prijava se vrši u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo putem programskog alata za praćenje ADRION eMS.

Prijave se podnose elektroničkim putem OVDJE.

Sve informacije o natječaju kao i sva potrebna dokumentacija nalaze se na slijedećoj web stranici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/second-call-for-proposals-priority-axis-2/.

Za sve dodatne informacije moguće je kontaktirati nacionalne kontakt točke ili Zajedničko tajništvo Programa.

Za sve detaljnije informacije slobodno se obratite u „PORU“ Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci