09 tra 2018

NA SNAGU STUPIO ZAKON O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Dana 05. travnja 2018. godine na snagu je stupio Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji je u Narodnim novinama objavljen 28. ožujka 2018. godine (Narodne novine, br. 29/2018).

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG predstavlja strateški organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj važan za ostvarivanje održivog razvoja, ostvarivanja načela opće sigurnosti hrane, očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa te unaprjeđenja i povećanja konkurentnosti poljoprivrede u cjelini.

OPG može obavljati one gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunske djelatnosti koje su upisane u Upisnik OPG-ova, a to mogu biti proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u, proizvodnja neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u, pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u, pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u.

Zakon o OPG-u na puno jasniji način definira pojedine odnose koji do sada u ranijim propisima nisu bili tako uređeni. Nositelju OPG-a u obavljanju svih poslova na OPG-u mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva te u povremenim, sezonskim i privremenim poslovima mogu pomagati članovi obitelji koji žive izvan kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa. Nositelj OPG-a može biti poslodavac pa za obavljanje svih poslova i djelatnosti na OPG-u može zapošljavati radnike.

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci