03 tra 2018

OTVOREN TRAJNI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 1“

U okviru Europskog socijalnog fonda objavljen je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva u okviru komponente 1 je promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti, dok je cilj u okviru komponente 2 unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru komponente 1 su pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i sa sljedećim pravnim statusom:

  • udruge koje u svom statutu ili Registru udruga imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu,
  • zaklade koje u svom statutu imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu,
  • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu,
  • jedinice lokalne i područne samouprave.

U okviru komponente 2 prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe sa sljedećim pravnim statusom:

  • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu,
  • ustanove registrirane u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti u okviru komponente 1 su:

  • aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti – medijske kampanje, okrugli stolovi, otvoreni dani, radionice, seminari i sl., održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera, izrada edukativnih materijala.

U okviru komponente 2:

  • aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti – edukacije, konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu, okrugli stolovi, izrada edukativnih i obrazovnih materijala, studijska putovanja.

Komponente 1 i 2 (obvezni elementi):

  • upravljanje projektom i administracija,
  • promidžba i vidljivost

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 27.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

U okviru komponente 1 najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznosi 500.000,00 kn. U okviru komponente 2 najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznosi 1.000.000,00 kn.

U modalitetu trajnog poziva projekti se odabiru za financiranje do iscrpljenja financijske omotnice.

Planirano trajanje provedbe projekta je od 12 do 18 mjeseci.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći na slijedećem linku:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-1/ 

Za sve dodatne informacije te stručnu i savjetodavnu pomoć obratite se u “PORU” Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel.048/621-978 ili putem e-maila [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci