03 tra 2018

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA U SANACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA U 2018. GODINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema „Programu podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata“.

Cilj Programa je ulaganje u infrastrukturne projekte na brdsko-planinskom području zbog otklanjanja posljedica oštećenja građevina nastalih radi specifičnih geomorfoloških i klimatskih uvjeta u brdsko-planinskim područjima, a u svrhu podrške održivom razvoju na ovim područjima.

Ukupna raspoloživa sredstva za provedbu Programa iznose 10.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) stekle status brdsko-planinskog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko je područje provedbe projekta sa statusom brdsko-planinskog područja. Na području Koprivničko-križevačke županije to je Općina Kalnik.

Prihvatljivi građevine: građevine javne namjene komunalne i socijalne infrastrukture u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji.

Prihvatljive aktivnosti: radovi na obnovi i sanaciji infrastrukturnih građevina oštećenih uslijed vremenskih nepogoda koje su karakteristične za brdsko-planinska područja.

Aktivnosti se odnose na:

  • sanaciju klizišta, odrona,
  • nerazvrstanih cesta i puteva,
  • pratećih infrastrukturnih građevina (potporni zidovi, propusti i sl.),
  • krovišta na javnim građevinama,
  • drugih infrastrukturnih građevina za koje podnositelj potvrdi da su oštećena uslijed otežavajućih klimatskih i drugih uvjeta na brdsko-planinskim područjima.

Omjer sufinanciranja: najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti podnositelju iznosi 1.000.000,00 kuna s PDV-om.

Minimalna vrijednost projekta je 50.000,00 kuna s PDV-om.

Jedan podnositelj može podnijeti tri zahtjeva za sufinanciranje.

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. studenoga 2018.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u „PORU“ KKŽ, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci