04 tra 2018

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA POD NAZIVOM „JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA PODRŠKU UČINKOVITOJ RESOCIJALIZACIJI I REINTEGRACIJI POČINITELJA KAZNENIH DJELA U DRUŠTVENU ZAJEDNICU“

U okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.

Opći cilj Poziva je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Specifični ciljevi Poziva su:

  • Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi tretmana započetih u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te politika postpenalnog prihvata i resocijalizacije počinitelja kaznenih djela;
  • Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga postpenalnog prihvata te za pružanje podrške počiniteljima kaznenih dijela u približavanju tržištu rada kroz osposobljavanje i usavršavanje nakon izdržavanja kazne.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva:

  • udruge, zaklade i pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije,

Dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva:

  • ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  • ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih,
  • ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi,
  • zadruge osnovane sukladno članku 66., stavku 1 Zakona o zadrugama,
  • poduzeća osnovana od strane neprofitnih organizacija te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna vrijednost Poziva iznosi 27.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Rok za prijavu na Poziv je 4. lipnja 2018. godine.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirat će informativnu radionicu na kojoj će biti pojašnjeni svrha Poziva i uvjeti prijave. Informacije o radionici bit će objavljene uskoro na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći ovdje.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-podrsku-ucinkovitoj-resocijalizaciji-i-reintegraciji/

Za sve dodatne informacije te stručnu i savjetodavnu pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel.048/ 621-978 ili putem e-maila [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci