30 sij 2018

NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA NABAVU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Obavještvamo vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave, dok će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao Posredničko tijelo razine 1, objaviti ograničeni poziv Fondu za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020. godina.

Prijavu na javni poziv za iskaz interesa moći će ostvariti isključivo JLS-ovi koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske, imaju važeći Plan gospodarenja otpadom JLS, usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS-a, te su propisani ciljevi za odvojeno prikupljanje otpada  i smanjenje odlaganja otpada, koji dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu, prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema RH.

Način financiranja projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sastoji se od tri aktivnosti:

Aktivnost 1. – Nabava spremnika
Nabava spremnika je predmet Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima, koji će se objaviti od strane Fonda nakon ove Najave javnog poziva za iskaz interesa JLS-a. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bit će predmet Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE, sufinancirat će se iz OPKK u visini do 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurat će se u proračunu JLS-ova. Prihvatljivi troškovi koji se odnose na Aktivnost 1. projekta su nabava spremnika raznih zapremina za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, tekstila i biootpada (uključujući vrtne kompostere).
Aktivnost 2. – Informiranje, promidžba i vidljivost projekta
Aktivnost 3. – Upravljanje projektom

Broj zahtjeva koje JLS-ovi mogu dostaviti biti će ograničen, odnosno svaka JLS može dostaviti po jedan zahtjev. Fond će objaviti Javni poziv za iskaz interesa JLS-ima u roku do 30 dana od dana Najave, a svoje prijedloge na ovu Najavu JLS-ovi mogu dostaviti na e-mail adresu: [email protected] zaključno do 13. veljače 2018. godine.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci