28 pro 2017

INFORMACIJE O AKTUALNIM NATJEČAJIMA ZA BESPOVRATNA EU SREDSTVA NAMIJENJENA PODUZETNICIMA

Aktualni natječaji namijenjeni poduzetnicima trenutno obuhvaćaju bespovratna EU sredstva i subvencionirana kreditna EU financijska sredstva. Kada govorimo o bespovratnim EU sredstvima, poduzetnicima je trenutno na raspolaganju otvoreni Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ čija su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama, a prihvatljivi prijavitelji na navedeni Poziv su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Poziv je otvoren u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku u okviru Poziva iznosi 190.000,00 kn, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 56.000.000,00 kn. Poziv je trajno otvoren i traje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

U svrhu unapređenja i jačanja poslovanja malog i srednjeg poduzetništva te realizacije novih poduzetničkih ideja, poduzetnicima je na raspolaganju financijski instrument pokrenut od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i HBOR-a u suradnji s poslovnim bankama pod nazivom ESIF Krediti za rast i razvoj. Krediti za rast i razvoj su na raspolaganju malim i srednjim poduzetnicima koji posluju duže od dvije godine, te planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Dio kredita za rast i razvoj financira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) što rezultira nižim kamatnim stopama za poduzetnike.

Poduzetnici također mogu koristiti financijske instrumente objavljene od strane HAMAG – BICRO-a na temelju Sporazuma o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Tako su im na raspolaganju Programi ESIF Mikro investicijski zajmovi, Mali zajmovi i Mikro zajmovi za obrtna sredstva, te ESIF pojedinačna jamstva.

Programi ESIF Mikro investicijski zajmovi i Mali zajmovi namijenjeni su mikro gospodarskim subjektima, malim gospodarskim subjektima te fizičkim osobama koje u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju registriran vlastiti gospodarski subjekt, a ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo s registriranim gospodarskim subjektima. Program ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro gospodarskim subjektima te malim gospodarskim subjektima u svrhu financiranja trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržinšnog udjela poduzetnika. Iznos zajmova kreće se od 1.000,00 EUR do 50.000,00 EUR s kamatnom stopom od 0,5% do 1,5% za poduzetnike s područja Koprivničko-križevačke županije te s počekom do maksimalno 12 mjeseci ukoliko je rok otplate duži od 24 mjeseca. Rok otplate zajma ovisi o vrsti zajma ali ne može biti duži od 10 godina uključujući vrijeme počeka. Osim navedenih financijskih instrumenata, HAMAG-BICRO provodi i Program ESIF pojedinačna jamstva koja se dijele na ESIF pojedinačna jamstva za investicijske kredite te ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva. Iznos jamstva ovisi o namjeni jamstva ali ne može iznositi više od 2.000.000,00 EUR uz maksimalnu stopu jamstva od 80%. Trajanje jamstva također ovisi o vrsti i namjeni jamstva, ali trajanje jamstva ne može biti duže od 10 godina.

Pozivamo sve zainteresirane poduzetnike da se za detaljnije informacije o natječajima i financijskim instrumentima, kao i stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi projekata obrate u „PORU“ KKŽ, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica ili jave na broj telefona 048/621-978.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci