27 pro 2017

ODOBRENA ZA FINANCIRANJE TRI PROJEKTA UKUPNE VRIJEDNOSTI 12,3 MIL. KUNA IZ MJERE 7.2.2 PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020. KOJE JE ZA JLS-E PRIPREMILA „PORA“ KKŽ

“PORA” KKŽ je u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“ MRRFEU-a pružila savjetodavnu podršku u pripremi tri projekta u okviru prvog natječaja za provedbu mjere 7, tipa Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. Savjetodavnu podršku pružila je za općinu Koprivnički Ivanec, Sveti Petar Orehovec i Novigrad Podravski čiji su projekti odobreni za financiranje.

Općina Sveti Petar Orehovec će kroz projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-1 na području Općine Sveti Petar Orehovec“ rekonstruirati ukupno 11 dionica nerazrstane ceste NC-1 na području Općine Sveti Petar Orehovec i to između naselja Gušćerovac, Bočkovec, Piškovec, Sveti Petar Orehovec, Vinarec, Orehovec, Međa, Gregurovec, Miholec, Ferežani, Brežani, Zaistovec, Mokrice Miholečke, Brezje Miholečko, Podvinje Miholečko i Hižanovec. Rekonstruirat će se ukupno 12.192,78 m nerazvrstanih cesta čime će se omogućiti brže, ekonomičnije i sigurnije prometovanje te bolja prometna povezanost navedenih naselja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.020.786,78 kn, a provedba će trajati 12 mjeseci.

Općina Novigrad Podravski će kroz projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski, Vlaislav – Borovljani, Plavšinac“, unaprijediti povezanost između naselja na području općine Novigrad Podravski, a rekonstruirati će se ukupno 4.011,75 m nerazvrstanih cesta. Ukupna vrijednost projekta je 2.325.968,75 kn, a provedba će trajati 13 mjeseci.

Općina Koprivnički Ivanec će kroz projekt „Izgradnja nogostupa na sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu“, izgraditi i staviti u funkciju nogostup uz postojeću prometnicu duljine 1.300 m kojim će se omogućiti lakše i sigurnije kretanje pješaka i biciklista u prometu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.920.650,00 kn, a sama provedba će trajati 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost sva tri projekta iznosi 12,3 mil. kuna koji će biti financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda. Ulaganjem u nerzavrstane ceste unaprijediti će se povezanost naselja u tim općinama a samim time i stvoriti bolji uvjeti za život lokalnog stanovništva.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci