27 pro 2017

INFORMACIJA „PORE“ KKŽ O AKTUALNIM NATJEČAJIMA ZA BESPOVRATNA EU SREDSTVA NAMIJENJENIM JLS-ima I CIVILNOM SEKTORU

Trenutno su otvorena četiri Poziva na dostavu projektnih prijedloga namijenjena javnom i civilnom sektoru, od čega su dva Poziva financirana iz Kohezijskog fonda, jedan iz Europskog fonda za regionalni razvoj i jedan iz Europskog socijalnog fonda.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog Poziva su tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom. U sklopu ovog Poziva prihvatljive su dvije vrste aktivnosti: projektna dokumentacija (priprema projektne dokumentacije, energetski pregled zgrade i izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove) te energetska obnova. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kn, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 40.000.000,00 kn. Intenzitet potpore ostvaruje se sukladno indeksu razvijenosti, kao i tipu aktivnosti koje se provode – za Koprivničko-križevačku županiju to je 85% za aktivnosti vezane uz projektnu dokumentaciju te 50%-85% za aktivnosti vezane uz energetsku obnovu. Početak zaprimanja projektnih prijedloga je 15. siječnja 2018. te će se isti zaprimati do 31. prosinca 2020., odnosno do iskorištenja sredstava.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ financira se iz Europskog socijalnog fonda, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10.000, udruge (umjetničke organizacije, savez udruga) i javne ustanove u kulturi čiji je osnivač JLP(R)S. U sklopu ovog Poziva prihvatljive su dvije skupine aktivnosti: A – Jačanje kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi; Razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi; Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te skupina aktivnosti B – Razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi, pri čemu je za skupinu aktivnosti A obavezno partnerstvo JLS-a s udrugama u kulturi (1 JLS i 3 udruge). Minimalni mogući iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu za skupinu A je 550.000,00 kn, dok je maksimalni mogući iznos bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti 2.500.000,00 kn. Kod skupine aktivnosti B, minimalni mogući iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 300.000,00 kn, dok je maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 800.000,00 kn. Intenzitet potpore je 100%, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 28. veljače 2018.

Prvi od Poziva na dostavu projektnih prijedloga financiranih iz Kohezijskog fonda je „Građenje reciklažnih dvorišta“, a prihvatljivi prijavitelji unutar ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave. Cilj Poziva je je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Ukupan iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu je maksimalno 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, pri čemu je najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda koja može biti dodijeljena za financiranje po pojedinačnom projektnom prijedlogu 500.000,00 kn, odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost 4.500.000,00 kn. Intenzitet potpore iznosi 85%, a projekti će se početi zaprimati 02. siječnja 2018. te će se zaprimati do 31. prosinca 2020., odnosno do iskorištenja sredstava. Prihvatljive aktivnosti unutar ovog Poziva uključuju građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.

Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga financiran iz Kohezijskog fonda nosi naziv „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“. Cilj ovog Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave, pri čemu je najniži dopušteni ukupni iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga 1.875.000,00 kn, dok je najviši dopušteni ukupni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen 30.000.000,00 kn. Intenzitet potpore je 85%, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2018.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje da se za detaljnije informacije o natječajima, kao i stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi projekata za iste obrate u „PORU“ KKŽ, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica ili jave na broj telefona 048/621-978.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci