20 stu 2017

OBJAVLJEN JAVNI POZIV „ESIF pojedinačna jamstva“

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u provedbi Programa ESIF pojedinačna jamstva. Financijski instrument ESIF pojedinačna jamstva...

[ Pročitaj više... ]
20 stu 2017

„PORA“ KKŽ ODRŽALA EDUKACIJU NA TEMU „FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA“ ZA PREDSTAVNIKE JLP(R)S-A U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE KAPACITETA DIONIKA REGIONALNOG RAZVOJA ZA APSORPCIJU EU SREDSTAVA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI“

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja održala je 20. studenoga 2017. godine edukaciju na temu „Financijsko upravljanje EU projektima“ za predstavnike JLP(R)S-a i drugih s područja Koprivničko-križevačke županije, u...

[ Pročitaj više... ]
20 stu 2017

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA“

Na Web stranici Strukturnih fondova objavljen Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ financiran iz Europskog fonda za regionalni...

[ Pročitaj više... ]